הכנסת תדון השבוע בהצ"ח להארכת תקופת ההתיישנות ובהצ"ח להחרגת עיקול מביטוח רפואי

הכנסת תדון השבוע בהצ"ח להארכת תקופת ההתיישנות ובהצ"ח להחרגת עיקול מביטוח רפואי

ועדת השרים לחקיקה אישרה פה אחד את הצעת החוק להארכת תקופת ההתיישנות

רוצים להמשיך לקרוא?