המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת ישתתף ביום העיון של חברת עולם הבריאות

המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת ישתתף ביום העיון של חברת עולם הבריאות

הכנס נערך לקראת כניסתו לתוקף של החוזר האוסר מכירת פוליסות נסיעות לחו"ל למי שאינו בעל רישיון

רוצים להמשיך לקרוא?