הפיקוח מאשר לחברות הביטוח לשווק כיסוי למחליפי ניתוח מחוץ לפוליסת הניתוחים

הפיקוח מאשר לחברות הביטוח לשווק כיסוי למחליפי ניתוח מחוץ לפוליסת הניתוחים

האישור העקרוני ניתן לשיווק הכיסוי רק למבוטחים שיש ברשותם פוליסת ניתוחים מלפני 2016

רוצים להמשיך לקרוא?