הפניקס חתמה על הסכם למתן שירותי ביטוח סיעודי למכבי שירותי בריאות

הפניקס חתמה על הסכם למתן שירותי ביטוח סיעודי למכבי שירותי בריאות

ההסכם כולל שירותי תפעול בעבור כ-1.35 מיליון המבוטחים בביטוח סיעודי במכבי מגן * היקף פרמיות הביטוח במכרז מוערך בכ-4.7 מיליארד שקל

הפניקס חתמה היום (ד') על הסכם למתן שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי עבור חברי מכבי שירותי בריאות. ההסכם כולל שירותי תפעול בעבור המבוטחים בביטוח סיעודי במכבי מגן.

בהתאם להסכם, חברת הביטוח תטפל בניהול וסילוק תביעות המבוטחים בפוליסה. כמו כן תהיה אחראית על צירוף מבוטחים חדשים לפוליסה. בנוסף, הפניקס תחזיק בנאמנות את הכספים אשר נצברו עבור המבוטחים בקרן המבוטחים ותנהל אותם. ההסכם שנחתם היום יהיה תקף עד לסוף שנת 2023. זאת, כאשר מכבי והפניקס יהיו זכאיות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות ועד לשלוש שנים במצטבר.

כמות המבוטחים בשירותי ביטוח סיעודי באמצעות מכבי עומדת על כ-1.35 מיליון. היקף פרמיות הביטוח במכרז מוערך בכ-4.7 מיליארד שקל. הפניקס תישא בשיעור של 20% מסך תגמולי הביטוח וקרן המבוטחים תישא בשיעור של 80% מסך תגמולי הביטוח. בהתאם, הפרמיה לה זכאית הפניקס היא עבור 20% מהסיכון הביטוחי ועבור תפעול תכנית הביטוח.

המכרז על ביטוח עמיתי מכבי נערך בתחילת החודש. למעשה, הפניקס זכתה גם במכרז לביטוח עמיתי קופת חולים כללית, אך מבין שתי הקופות, בחרה לחתום על הסכם עם מכבי. חברת הביטוח שביטחה את מכבי בעשור האחרון הייתה כלל ביטוח.

רן סער, מנכ"ל מכבי: "אנחנו יוצאים לדרך חדשה עבור מבוטחי 'מכבי סיעודי'. המכרז ותהליך השירות החדש שבנינו עבור החברים יבטיחו את זכויות המטופל הסיעודי במכבי. יחד עם הפניקס נוכל לבצע קפיצת מדרגה במימוש הזכויות הסיעודיות של החברים".

דפנה שפירא, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף הבריאות בהפניקס: "הפניקס שמחה על שיתוף הפעולה עם קופת החולים המובילה בישראל, מכבי שירותי בריאות, בביטוח סיעודי שהיא תעניק עבור יותר מ-1.3 מיליון מבוטחי הקופה. החיבור בין מכבי להפניקס יאפשר לנו להציע למבוטחי הקופה את המענה הביטוחי הטוב ביותר".