הפניקס מפסיקה את השיווק של פוליסת א.כ.ע כיסוי פיצוי שבועי כתוצאה ממחלה

הפניקס מפסיקה את השיווק של פוליסת א.כ.ע כיסוי פיצוי שבועי כתוצאה ממחלה

הכיסוי העניק תשלום של עד 1,000 שקל למבוטח בשבוע בקרות אובדן כושר עבודה ממחלה, אך שיעורי המכירה שלו היו נמוכים, הפוליסה הפופולארית יותר לפיצוי שבועי בגין נכות מתאונה משווקת כרגיל

"כיסוי פיצוי שבועי כתוצאה מתאונה ומחלה נסגר לשיווק", כך הודיעה הפניקס היום לסוכניה  והוסיפה כי הצעות שיגיעו עד סוף היום הנוכחייופקו.

במכתב של מנהל תחום בריאות פרט בהפניקס אילן דטשי נכתב, כי החברה החליטה על "הפסקת  שיווק של התוכנית כיסוי לפיצוי שבועי משופר בגין נכות תעסוקתית כתוצאה מתאונה או מחלה  בפרמיה קבועה או משתנה".

הצעות שייחתמו על ידי המועמדים לביטוח ויתקבלו בחברה עד ל-24 במרץ, יופקו על ידה. דטשי הוסיף כי "למען הסר ספק, התכנית 'פיצוי שבועי בגין נכות מתאונה' ממשיכה להיות  משווקת ללא שינוי".

את הכיסוי שעתה מפסיקים לשווקו ניתן היה לרכוש עד כה כתוספת לפוליסת "תאונות אישיות משפחתית". הכיסוי הקנה פיצוי שבועי למבוטח שהוגדר במצב של אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה או מחלה, שאירעו במהלך תקופת הביטוח ושנה מאז חתימה על הפוליסה. התשלום הותנה בכך שהמחלה, באישור רופא, הביאה במישרין את המבוטח למצב של אי כושר מלא או חלקי

מדובר בכיסוי נדיר יחסית, שהפניקס היא היחידה ששיווקה אותו בענף. הערכות הן שהמוצר לא היה פופולארי במיוחד ונמכר בעשרות בודדות מדי חודש ולכן בחרו בחברה לסיים את שיווקו.

בשבועות האחרונים הפניקס עוברת תהליך התייעלות, במסגרתו היא מפסיקה לשווק מוצרים שסובלים משיעורי מכירה נמוכים. סביר להניח שבעתיד הקרוב, החברה תודיע על כיסויים נוספים שיופסקו

הכיסוי הכיל שני מסלולי פיצוי שבועי, בין שנה או שנתיים, וסכום הפיצוי השבועי המקסימלי הוא  עד 1,000 שקל לשבוע (סכום הפיצוי השבועי המרבי לרוכשים את שני הכיסויים לפיצוי שבועי  יחד).