הפניקס מפסיקה את השיווק של פוליסת א.כ.ע כיסוי פיצוי שבועי כתוצאה ממחלה

הפניקס מפסיקה את השיווק של פוליסת א.כ.ע כיסוי פיצוי שבועי כתוצאה ממחלה

הכיסוי העניק תשלום של עד 1,000 שקל למבוטח בשבוע בקרות אובדן כושר עבודה ממחלה, אך שיעורי המכירה שלו היו נמוכים, הפוליסה הפופולארית יותר לפיצוי שבועי בגין נכות מתאונה משווקת כרגיל

רוצים להמשיך לקרוא?