הפניקס תפסיק באופן מיידי לקבל מבוטחים לביטוח סיעוד הפרט

הפניקס תפסיק באופן מיידי לקבל מבוטחים לביטוח סיעוד הפרט

עם סיום השיווק, לא ייוותרו עוד פוליסות סיעוד פרט של חברות ביטוח בענף

הפניקס סיימה לשווק היום את תוכנית סיעוד פרט האחרונה בענף. כך עולה מהודעה של חברת הביטוח לסוכנים היום (ב'). בסוף אוקטובר 2019, הודיעו כל חברות הביטוח ביחד כי יפסיקו לשווק פוליסות סיעוד פרט, בין היתר בעקבות עזיבת ענקית ביטוח המשנה סקור את השוק הישראלי.

גורמים נוספים שהביאו לעזיבת החברות את התחום היו העלייה בתוחלת החיים, דרישות ההון הגדלות וירידת הריבית.

הפניקס היא שחקנית משמעותית בביטוח הסיעודי, במיוחד לאחר שזכתה במכרז למתן שירות ביטוחי למבוטחי מכבי שירותי בריאות.

מוקדם יותר, הודיעה רשות שוק ההון כי מי שיחליף את חברות הביטוח באספקת פוליסות ביטוח סיעודי פרט הן קופות החולים על ידי הרחבת הפוליסה הקיימת.