הראל חזרה למכור ביטוח נסיעות לחו"ל לארה"ב

הראל חזרה למכור ביטוח נסיעות לחו"ל לארה"ב

תעריפי הבסיס לארה"ב, כפי שעולה מבדיקת פוליסה, נעים בין 3.85 דולר ליום לבני 50 ומטה ומגיעים עד ל-32.5 דולר ליום לבני 86 ומעלה. תעריפי ההרחבה להחמרה במצב רפואי קודם נעים בין 6.8 דולר לבני 50 ומטה ומגיעים עד ל-42.95 דולר ליום לבני 86-95

רוצים להמשיך לקרוא?