חזית חדשה נגד סיום שיווק פוליסות סיעוד פרט: סוכנות דורות הגישה בקשה לבדיקת הסדר כובל

חזית חדשה נגד סיום שיווק פוליסות סיעוד פרט: סוכנות דורות הגישה בקשה לבדיקת הסדר כובל

על פי דורות, הניתוח, המסקנה והפעולה הדומה בה נקטו החברות בענף שוללים הסבר של צירוף מקרים ומצביעים על תאום מדיניות שיווק בין מתחרים. אריה קלמנזון: הסיבה האמתית להפסקת השיווק נובעת מכך שהפך להיות לא רווחי בעקבות חוקי הסולבנסי

רוצים להמשיך לקרוא?