ייצוגית נגד הראל בטענה לאי תשלום מלוא הפוליסה הסיעודית לחברי הסתדרות הגמלאים

ייצוגית נגד הראל בטענה לאי תשלום מלוא הפוליסה הסיעודית לחברי הסתדרות הגמלאים

המבקשת טוענת, כי הראל מחייבת את המבוטחים בפרמיות מלאות עבור תגמולי ביטוח, המהווים 60% מסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה, והמדובר בהונאת ביטוח והטעיית מבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?