ייצוגית נגד הראל בטענה שאינה מיידעת מבוטחים בפוליסות בריאות שאינה מממנת בדיקות מסוימות

ייצוגית נגד הראל בטענה שאינה מיידעת מבוטחים בפוליסות בריאות שאינה מממנת בדיקות מסוימות

על פי התביעה, בקשת המבוטחת נדחתה בנימוק לפיו כבר בוצע החזר עבור בדיקת אונקוטסט וכי מדובר באותו מקרה ביטוח בנוסף נטען על ידי הראל, כי קיים חריג כללי לכל מקרה ביטוח הקשור בבדיקות תקופתיות שאינן עקב בעיה רפואית פעילה

רוצים להמשיך לקרוא?