ייצוגית נגד הראל בטענה שלא שילמה פיצוי בגין ביטול נסיעה לחו"ל עקב מוות או אשפוז של בן משפחה

ייצוגית נגד הראל בטענה שלא שילמה פיצוי בגין ביטול נסיעה לחו"ל עקב מוות או אשפוז של בן משפחה

נטען כי אין תוקף להסתמכות החברה על חריג השולל את הכיסוי הביטוחי הנדון שעה שהראל אינה מעבירה למבוטחיה רשימת ביטוח לצד חוברת הפוליסה ולא רשימה הכוללת את החריגים

רוצים להמשיך לקרוא?