כירורגיה פלסטית, משפט ומה שביניהם / מאת מאת ד"ר אלכס לבנברג ועו"ד שירלי גינזבורג

כירורגיה פלסטית, משפט ומה שביניהם / מאת מאת ד"ר אלכס לבנברג ועו"ד שירלי גינזבורג

תקשורת רופא-מטופל לאחר הטיפול

רוצים להמשיך לקרוא?