כלל ביטוח מפסיקה לשווק את הפוליסה לפיצוי לכל החיים עם תקופת המתנה של 60 יום

כלל ביטוח מפסיקה לשווק את הפוליסה לפיצוי לכל החיים עם תקופת המתנה של 60 יום

פוליסות אלה יופקו רק על הצעות שייחתמו על ידי המועמד לביטוח ויתקבלו בחברה עד לסוף אוקטובר השנה

רוצים להמשיך לקרוא?