כעת זה סופי: הפניקס זכתה במכרז וכלל ביטוח מסיימת את דרכה כמבטחת של מכבי בביטוח הסיעודי הקבוצתי

כעת זה סופי: הפניקס זכתה במכרז וכלל ביטוח מסיימת את דרכה כמבטחת של מכבי בביטוח הסיעודי הקבוצתי

הפניקס אישרה כי זכתה בשני המכרזים אך בחרה מראש, למקרה כזה, לבטח את חברי מכבי. כלל ביטוח תמשיך לבטח את מבוטחי מכבי במתכונת הנוכחית, כשהיא נושאת במלוא הסיכון הביטוחי, עד ל-31 לדצמבר 2018

רוצים להמשיך לקרוא?