למרות החריג בפוליסה – אושרו תגמולי ביטוח של עשרות אלפי שקלים לתלמידה שנפגעה משריפה

למרות החריג בפוליסה – אושרו תגמולי ביטוח של עשרות אלפי שקלים לתלמידה שנפגעה משריפה

מדובר בתלמידה שנפגעה משריפה בביתה וסבלה מצלקות, פוליסת ביטוח תלמידים, שתנאיה נקבעים על ידי משרד החינוך וגורמים נוספים, מחריגה במפורש את הנושא * ועדת חריגים אישרה השבוע לתלמידה פיצויים של עשרות אלפי שקלים, התלמידה לוותה על ידי חברת עולם הבריאות ועו"ד שלומי הדר

איילון אישרה השבוע תגמולי ביטוח בהיקף עשרות אלפי שקלים לתלמידה שנפגעה משריפה. מדובר במקרה של תלמידת בית ספר יסודי, שנפגעה בשריפה שפרצה בביתה. אולם, תביעתה נדחתה על ידי חברת הביטוח בשל הגדרות מקרה הביטוח והחריגים בפוליסה, ובעיקר חריג צלקות. התלמידה מלווה על ידי אשת חברת עולם הבריאות, ורדה לבקוביץ, ועו"ד שלומי הדר ממשרד ג'ון גבעהדר.

תנאי פוליסת ביטוח התלמידים נקבעו על ידי משרד החינוך, השלטון המקומי וועד ההורים, וכך גם עלות הפרמיה. הפוליסה לא מקנה פיצוי בגין צלקות אסתטיותנושא שמוחרג מפורשות. עם זאת, הפוליסה קובעת כי נכות אסתטית מתגבשת רק כעבור שנה מהפציעה. בחלוף זמן זה ניתן לפנות לוועדת החריגים שבסמכותה לאשר פיצוי חריג של עד 15% נכות בגין צלקות אסתטיות.

וכך היהועדת החריגים, המונה שני נציגים ממשרד החינוך, נציג אחד מהחברה למשק וכלכלה, נציג מוועד ההורים הארצי ונציג איילון, התכנסה שלשום וקבעה 7% נכות בגין הצלקתכ-28 אלף שקל.

המקרה הייחודי הוצג לפני כשנה על ידי אנשי עולם הבריאות בוועדה לזכויות הילד בכנסת. יו"ר הוועדה דאז, ח"כ יפעת שאשאביטון הגיבה לפרטי המקרה שהוצג בוועדה והבהירה כי אין להשלים עם מצב בו כיסוי ביטוחי מסוג זה אינו נותן מענה אמיתי וכי נדרש לבחון את תנאי הפוליסה ולבצע התאמות שיבטיחו לתלמידים כיסוי אמיתי והוגן.

תמונה: ורדה לבקוביץ, חברת עולם הבריאות