מבקר המדינה מצביע על ליקויים במדד השירות:  ברכיב תשלום התביעות – גם אם שולם חלק קטן מאוד מהתביעה, היא תיחשב כתביעה ששולמה במלואה

מבקר המדינה מצביע על ליקויים במדד השירות: ברכיב תשלום התביעות – גם אם שולם חלק קטן מאוד מהתביעה, היא תיחשב כתביעה ששולמה במלואה

מבקר המדינה על רכיב מהירות הטיפול בתביעות: גם שיקולים עסקיים עשויים להישקל על ידי חברות הביטוח, באופן שלקוח המבקש לרכוש פוליסת ביטוח, יקבל מענה טלפוני מהיר יותר מלקוח המבקש לבטל פוליסה קיימת

רוצים להמשיך לקרוא?