מנורה מבטחים זכתה במכרז לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח לאומית

מנורה מבטחים זכתה במכרז לביטוח סיעודי לחברי קופ"ח לאומית

במסגרת המכרז מנורה מבטחים תבטח מעל 200 אלף מבוטחים שכבר נמצאים בביטוח הסיעודי כיום ותקבל פרמיות בהיקף של כ-700 מיליון שקל במהלך 5 שנים. סה"כ חברים בקופה 730 אלף איש

לאומית שירותי בריאות בחרה את מנורה מבטחים ביטוח כמבטחת במכרז הסיעודי לחברי לאומית. לאור הנחיית הפיקוח על הביטוח, יצאה לאומית שירותי בריאות במכרז חדש לביטוח סיעודי ל-730 אלף חברי הקופה. לאחר בחינת ההצעות של החברות שניגשו למכרז, בחרה ועדת המכרזים העליונה של לאומית שירותי בריאות את הצעתה של מנורה מבטחים ביטוח כזוכה במכרז.

במסגרת המכרז מנורה מבטחים תבטח מעל 200 אלף מבוטחים שכבר נמצאים בביטוח הסיעודי כיום ותקבל פרמיות בהיקף של כ-700 מיליון שקל במהלך 5 שנים. באפשרות מנורה מבטחים לקלוט מאות אלפי חברי לאומית נוספים לביטוח הסיעודי ולהציע להם את ההצעה האטרקטיבית שקיבלו חברי לאומית המבוטחים כיום.

במכרז שהתקיים עפ"י הכללים שהוציאה רשות ההון  נבחנו ההצעות הכספיות ובנוסף נבחנו פרמטרים נוספים מעבר למחיר כמו מדד שירות (שמפורסם ע"י רשות שוק ההון) וכן תשואות הגוף הזוכה.

מנורה מבטחים עתידה גם לנהל את קרן המבוטחים של מבוטחי לאומית. מנורה מבטחים תישא ב-20% מהסיכון הביטוחי ואילו קרן המבוטחים (קרן הדדית שאליה מופרשות חלק מהפרמיות) תישא ב-80% מהסיכון ואמורה לממן את רוב התביעות העתידיות.

מאז שנת 2009 כלל ביטוח ביטחה את מבוטחי לאומית בביטוח סיעוד. החל מה-1 באפריל 2019 יעברו המבוטחים למנורה מבטחים. יש להדגיש, כי המעבר ייעשה באופן אוטומטי ואינו מצריך פעולה כלשהי מצד המבוטחים. משך ההסכם עם מנורה הוא לחמש שנים עם אופציית הארכה לתקופה שלא תעלה על 3 שנים נוספות.

ניסים אלון, מנכ"ל לאומית, בירך על תוצאות המכרז וציין כי "לאומית שמה דגש רב על איכות השירות למבוטחיה. מסיבה זו לאומית נערכה במשך תקופה ארוכה כדי  שתנאי המכרז יביאו לתוצאות טובות למבוטחים הן במישור הכספי והן בהיבט השירותי. במכרז ניתן דגש רב על סטנדרט שירות גבוה, ושקיפות מול המבוטחים במיוחד בעת הגשת תביעה. אני מודה לכל החברות שניגשו למכרז ואנחנו מברכים את חברת מנורה מבטחים על זכייתה במכרז. אני מבקש להודות גם לחברת כלל ביטוח על השירות הסיעודי שנתנה למבוטחי לאומית בעשור האחרון.

יעקב (קוקי) אדרי, יו"ר הדירקטוריון של לאומית, בירך גם הוא את חברת מנורה מבטחים על זכייתה במכרז ואמר כי הוא משוכנע שתיתן שירות יעיל ומקצועי למבוטחי לאומית שירותי בריאות.

אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום בריאות במנורה מבטחים ביטוח

אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום בריאות במנורה מבטחים ביטוח: "אנו מודים ללאומית שירותי בריאות והעומדים בראשה על הבעת האמון בקבוצת מנורה מבטחים. אנו בטוחים כי נצדיק את הבחירה בחברתנו, תוך מתן מוצר ושירות איכותי לחברי הקופה".

זכיה זו של מנורה מבטחים מצטרפת לזכייה נוספת של מנורה מבטחים ביטוח השנה לביטוח הסיעודי של חברי "צוות".