מנורה מבטחים מפסיקה לשווק פוליסות סיעוד במסלול פיצוי לכל החיים עם תקופות המתנה קצרות

מנורה מבטחים מפסיקה לשווק פוליסות סיעוד במסלול פיצוי לכל החיים עם תקופות המתנה קצרות

מנורה מבטחים לפוליסה: התאמת המוצר הסיעודי נעשית בהתאם לביקושים ולדרישות השוק

רוצים להמשיך לקרוא?