נדחתה תביעה נגד איילון לאחר שסוג הסרטן בו לקתה התובעת הוחרג מן הפוליסה במפורש

נדחתה תביעה נגד איילון לאחר שסוג הסרטן בו לקתה התובעת הוחרג מן הפוליסה במפורש

בית המשפט מציין, כי עם כל הצער, נוסחו של הסייג בפוליסה מסוג מחלות קשות, אשר הודגש באותיות בולטות ואושר על ידי המפקח על הביטוח, אינו משתמע לשתי פנים

רוצים להמשיך לקרוא?