סולקה הייצוגית נגד הראל: החברה תשפר את יידוע המבוטחים על תנאי כתב השירות של האבחון המהיר

סולקה הייצוגית נגד הראל: החברה תשפר את יידוע המבוטחים על תנאי כתב השירות של האבחון המהיר

על פי התביעה, כתב השירות שמספקת הראל אינו כולל ספקים שאין לחברת הביטוח הסכם עמם וכאשר מתגלה צורך להשתמש בספק שכזה, חברת הביטוח מתנערת מהמבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?