עברה בכנסת: ההוצאה לפועל לא תעקל זכויות הניתנות מכוח ביטוח רפואי לחולים

עברה בכנסת: ההוצאה לפועל לא תעקל זכויות הניתנות מכוח ביטוח רפואי לחולים

18 חברי כנסת תמכו בהצעת החוק ללא מתנגדים * ח"כ מלכיאלי: זו הצעה חברתית שעוזרת לאנשים המוחלשים ביותר ומצילה את הבריאות שלהם

רוצים להמשיך לקרוא?