על רקע סערת הביטוח הסיעודי: בעקבות ירידת עקום הריבית הראל תפריש 900 מיליון שקל – מתוכם 600 מיליון בסיעוד  

על רקע סערת הביטוח הסיעודי: בעקבות ירידת עקום הריבית הראל תפריש 900 מיליון שקל – מתוכם 600 מיליון בסיעוד  

בנטרול השפעות ירידת עקום הריבית אמורה הייתה הראל לרשום רווח של מעל למיליארד שקל מתחילת 2019, אולם ההפרשה יצרה הפסד רבעוני ברבעון השלישי של כ-200-260 מיליון שקל והרווח מתחילת השנה צפוי לעמוד על כ-450 מיליון שקל

רוצים להמשיך לקרוא?