רוזנפלד ליועמ"ש: בדוק את התנהלות רשות שוק ההון בקשר להפסקת השיווק של הביטוחים הסיעודיים

רוזנפלד ליועמ"ש: בדוק את התנהלות רשות שוק ההון בקשר להפסקת השיווק של הביטוחים הסיעודיים

תגובת רשות שוק ההון: הרשות עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות בשוק הביטוח הסיעודי הפרטי ובוחנת דרכים להבטחת היצע המוצרים בתחום, להגברת התחרות ולהנגשת ביטוח זה לציבור. הכנסת תקיים דיון דחוף בנושא

רוצים להמשיך לקרוא?