רשות שוק ההון פועלת מול מבטחות וספקי שירות כדי לתגבר שירותי ייעוץ רפואי דיגיטלי

רשות שוק ההון פועלת מול מבטחות וספקי שירות כדי לתגבר שירותי ייעוץ רפואי דיגיטלי

המהלך יאפשר קבלת מענה בשעות בהן לא ניתנים שירותים על ידי קופות החולים, בנוסף, הרשות החלה לנטר את ניהול הסיכונים של המוסדיים. היום יערכו פגישות עם המנכ"לים של בתי ההשקעות כדי לבחון את השלכות הקורונה על עסקיהם

ברשות שוק ההון תגברו בימים האחרונים את מערך פניות הציבור והקימו חדר מצב לטיפול במשבר וסיוע לציבור. בנוסף, הרשות פועלת מול חברות הביטוח וספקי שירותים כדי לבחון הגברת מתן שירותים של ייעוץ רפואי דיגיטלי על ידי רופאים מומחים 24/7 ובשעות בהן לא ניתנים שירותים על ידי קופות החולים. דבר שעשוי לסייע מאוד לקשישים, אזרחים בבידוד ולכלל הציבור.

הממונה על הביטוח, ד"ר משה ברקת ייפגש היום (א') עם המנכ"לים של בתי ההשקעות, כדי לבחון את מוכנותם להשלכות השונות של נגיף הקורונה. הפגישה נעשית לאחר פגישה דומה שקיים ברקת עם המנכ"לים והיו"רים של חברות הביטוח ביום ה'.

נציגי הרשות מסרו שהחלו לנטר באופן שוטף את ניהול הסיכונים וההתנהלות התפעולית של המוסדיים לנוכח אתגרי התקופה. כמו כן מסרו, שעד כה אין חשש לעמידת חברות הביטוח בהתחייבויות כלשהן. לדברי הרשות: "המערכת ערוכה לתשלום סדיר של קצבאות ותגמולים ולאספקת השירותים החיוניים, תוך מזעור הפגיעה האפשרית למבוטחים ולחוסכים. בשבועיים האחרונים דרשנו מהנהלות הגופים להיערך לתרחישים שונים על מנת להבטיח את קיום יעדי השירות הנדרשים, את הבטחת שלום עובדיהם ואת היערכותם לעבודה מרחוק, ועל פי הדיווחים שקיבלנו מרבית הגופים המוסדיים קיימו בדירקטוריונים דיונים בנושא ונערכו בהיבטים השונים".

על פי הרשות, יישום מודל סולבנסי במתכונת האירופית שלו מקטין את התנודתיות בענף. "דרישות ההון של חברות הביטוח נקבעות החל מ-2017 על בסיס מודל סולבנסי. מודל זה כולל תרחישים מחמירים ומאפשר לחברות הביטוח לספוג זעזועים ברמת חומרה גבוהה מאלו שנצפו בשווקים בשבועות האחרונים. בחודשים האחרונים הרשות מקדמת מעבר להוראות סולבנסי במתכונת האירופית, באופן מקביל ליישום מודל באזל במערכת הבנקאית. הוראות אלה מתאימות יותר למדידת ההון הנדרש של חברת ביטוח, כפי שנעשה באירופה, ואילו היו חלות כבר היום, היו צפויות למתן את השפעות התנודות בשווקים".

ד"ר משה ברקת: "בימים אלו, בהם אנו מתמודדים עם השלכות התפרצות נגיף הקורונה, הגורמת גם לתנודתיות בשווקים ולאחרונה גם למגבלות על פעילות גופים במשק, חשוב שהציבור ידע כי כספי החיסכון שלו, המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים, מנוהלים במקצועיות ובאחריות לטווח ארוך. אנו מזכירים לציבור לבצע פעולות בחסכונותיו מתוך שיקול דעת ולאחר קבלת יעוץ מתאים מגורמים מורשים".