רשות שוק ההון מעניקה פטור לשנה מהוראות חוזר הצירוף למוצרי בריאות מוגבלים בזמן

 רשות שוק ההון מעניקה פטור לשנה מהוראות חוזר הצירוף למוצרי בריאות מוגבלים בזמן

ברשות מציינים, כי אחד מתפקידיה הוא "עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים". בהתאם, כך מסבירים ברשות, מוצע לעודד מעבר של תחום הביטוח לדיגיטל, ועל מנת להקל את המעבר האמור, מוצע להחריג פוליסות מסוימות מתחולת חוזר צירוף

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה