רשות שוק ההון קבעה: ההנחות בביטוח ריסק יוארכו ל-6 שנים ויעמדו על 15% מתעריפי הספר

רשות שוק ההון קבעה: ההנחות בביטוח ריסק יוארכו ל-6 שנים ויעמדו על 15% מתעריפי הספר

עוד אישרה הרשות את הודעתו של נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד לפיו הרשות תאפשר לחברות הביטוח מנגנון החזר עמלות חדש, שכולל החזר עמלות אצל סוכנים עם שיעור ביטולים גבוה

ההנחות בביטוח ריסק יוארכו ל-6 שנים ויעמדו על 15% מתעריפי הספר – כך קובע המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת. מדובר, כך נמסר, במהלך שאושר היום (א') ויביא, כך מעריכים ברשות, להארכת תקופת ההנחה בביטוח חיים. בנוסף, נקבע כי ההנחה בתקופה זו תהיה לפחות בשיעור של 15% מתעריפי הספר שאושרו בפברואר על ידי הרשות.
עוד אישרה הרשות את הודעתו של נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, ומסרה כי תאפשר לחברות הביטוח מנגנון החזר עמלות חדש, שכולל החזר עמלות אצל סוכנים עם שיעור ביטולים של מעל 15% בשלוש שנים. על פי אגרת הנשיא ששלח רוזנפלד, סוכן עם פחות מ-15% ביטולים לשנה (במשך שלוש שנים) – יחזיר 100% בביטולי שנה א' בלבד. סוכן עם יותר מ-15% ביטולים (בכל שנה, על פני שלוש שנים) יחזיר את העמלות על פי המודל הבא: שנה א' – 100%, שנה ב' – 60%, שנה ג' – 40%.
ברשות מדגישים, כי המהלך עליו הודיעה היום הרשות הוא צעד ראשון ביישום מדיניות הרשות לעודד מתן הנחות לטווח ארוך על ידי חברות הביטוח. זאת, כאשר ההנחות הניתנות היום בשוק קצרות טווח (בין שנה לשלוש שנים). ברשות מציינים, כי "מצב זה מביא לכך שהמבוטח מקבל החלטה לרכוש מוצר שילווה אותו לתקופה ארוכה על בסיס הטבה לתקופה קצרה מאוד, והדבר פוגע ביכולת של המבוטח לבחון את כדאיות המוצר במועד הרכישה".
המהלך היום מצטרף להוזלה שנעשתה בפברואר שחלף ויחד, מעריכים ברשות, יביאו לחיסכון של מיליוני שקלים לציבור בהוצאות על ביטוח חיים.
על מנת להתמודד עם תופעת ביטולי הפוליסות, הנובעת מהתמריצים שבקבלת עמלת מכירה חד פעמית ("עמלת היקף"), קבעה הרשות מנגנון החזר עמלות חדש על ביטולי פוליסה – ביטול פוליסה בשנים הראשונות יוביל להחזר עמלת המכירה ששולמה על ידי החברה, כאשר שיעור הביטולים אצל אותו סוכן הוא גבוה. המנגנון החדש יוצר תמריץ לצמצום תופעת ביטולי הפוליסות לשיעור של 15% (במצטבר) במהלך שלוש השנים הראשונות לביטוח. כמו כן, מנגנון זה צפוי לייצר תמריצים למתן שירות מתמשך למבוטח.
המהלך שאושר הוא חלק ממתווה שמובילה הרשות בכל הנוגע למעמדו ותפקידו של סוכן הביטוח הפנסיוני והפיכתו לסוכן-יועץ אובייקטיבי שאינו מוטה על ידי תמריץ מהיצרנים. זאת, על ידי יצירת מודל תגמול חדש המנתק את הזיקה בין הסוכן לחברות הביטוח.
הממונה החליט לאמץ בעניין זה את המתווה שנדון ואושר על ידי הלשכה במסגרת "חזון הלשכה בדבר הסוכן הפנסיוני". המתווה זוכה לתמיכה רחבה ואקטיבית ואושר על ידי הלשכה והוועד המנהל שלה בשבוע שעבר. הרשות סבורה, כי "זהו המודל המתאים במטרה להבטיח שחוסכים ומבוטחים יקבלו מאת הסוכן הפנסיוני המלצה ושירות איכותיים, מקצועיים ונטולי אינטרסים זרים".