שר בריאות חדש שלא חייב לאיש מאומה יוכל להבריא את מערכת הבריאות רק אם יחשוב אחרת / מאת ד"ר אודי פרישמן

שר בריאות חדש שלא חייב לאיש מאומה יוכל להבריא את מערכת הבריאות רק אם יחשוב אחרת / מאת ד"ר אודי פרישמן

חיבור בין ציבורי לפרטי, העמקת השימוש בביטוחים ופיתוח מואץ של שירותי רפואה בבית ובקהילה יכולים לשפר את איכות הרפואה בישראל, לקצר תורים ולהגביר שביעות רצון כמעט ללא תוספת תקציבית

רוצים להמשיך לקרוא?