ברקת פונה להתייעצות עם השוק: מהם החסמים שמונעים השקעות במיזמי Insurtech?

ברקת פונה להתייעצות עם השוק: מהם החסמים שמונעים השקעות במיזמי Insurtech?

עוד מעלה ברקת לדיון כמה שאלות עקרוניות, כגון: כיצד מוצע לטפל בחסמים? באיזו מידה ההקלות במסמך זה נותנות מענה מהותי להתגברות על החסמים הקיימים לגבי השקעות במיזמי אינשורטק? האם קיימים צעדים נוספים שעשויים לסייע

רוצים להמשיך לקרוא?