שינויים בכללי הסולבנסי: הרשות מרחיבה את חובת הגילוי ומעודדת הכרה בהשקעות באינשורטק

שינויים בכללי הסולבנסי: הרשות מרחיבה את חובת הגילוי ומעודדת הכרה בהשקעות באינשורטק

במסגרת הרחבת הגילוי, החברות מונחות להציג בחלק המרכזי של דוח יחס כושר הפירעון, רק את יחס כושר הפירעון עם התחשבות בהוראות המעבר לתקופת הפריסה, יחס כושר הפירעון ללא התחשבות בהוראות המעבר לתקופת הפריסה יוצגו בהמשך הדוח, עוד נוקטת הרשות בפעולות לעידוד השקעות של חברות ביטוח בתחום האינשורטק

רוצים להמשיך לקרוא?