Qualla מבית פוליביט תאפשר הפקה אונליין של פוליסות בשיתוף עם הפניקס ואיילון

Qualla מבית פוליביט תאפשר הפקה אונליין של פוליסות בשיתוף עם הפניקס ואיילון

פלטפורמת Qualla מציגה פריצת דרך טכנולוגית שתייעל את עבודת הסוכן ותאפשר לו להיות תחרותי גם מול הביטוחים הישירים

רוצים להמשיך לקרוא?