בית הדין לעבודה דחה את הייצוגית נגד הפניקס על אפליית נשים בביטוח מנהלים

בית הדין לעבודה דחה את הייצוגית נגד הפניקס על אפליית נשים בביטוח מנהלים

מדובר בדחייה נוספת בשרשרת של ייצוגיות בנושא שהוגשו גם נגד הראל, כלל ביטוח, מגדל ומנורה מבטחים ייצוגית דומה נגד חברות ביטוח ונדחו, למבקשים עדיין קיים זכות הערעור

בית הדין האזורי לעבודה דחה את הבקשה לייצוגית נגד הפניקס בטענה לאפליית נשים בביטוח מנהלים. על פי תביעות דומות בענף, הבקשה הוגשה בטענה כי הגמלה החודשית לנשים, בהגיען לגיל פרישה, נמוכה מזו שמקבל מבוטח גבר בנתונים זהים (בנימוק כי תוחלת החיים של נשים גבוהה יותר). זאת, בעוד שפרמיית ה"ריסק" הנגבית מהן זהה לזו הנגבית מגברים מבוטחים, על אף ששיעורי התמותה של נשים נמוכים בהרבה.

התובעים מבקשים לאפשר לחברות הקבוצה לבחור בין השוואת מקדמי הגמלה לנשים חברות הקבוצה לאלו הנוהגים למבוטחים גברים באותו גיל, לבין הפחתה של סכומי פרמיית הריסק שנגבתה מהחברות וצירוף הסכומים שיופחתו לסכומי הצבירה לחיסכון.

בדצמבר שחלף, בוטלה ייצוגית דומה בבית הדין הארצי לעבודה על אפליית נשים נגד ארבע מבטחות הראל, כלל ביטוח, מגדל ומנורה מבטחים. הייצוגית בוטלה בעקבות ערעור שהוגש על ידי החברות לאחר שב-2014 בית הדין האזורי לעבודה בירושלים אישר את הבקשה.

הייצוגית בוטלה אשתקד לאחר שהיועץ המשפטי של הממשלה קבע כי לא מדובר באפליה פסולה. בית המשפט ציין כי ההבדל בתוחלת החיים בין המינים אינו כה משמעותי בגילאים הרלוונטיים לרכיב הריסק מאחר שהוא זניח בפוליסות הרלוונטיות, והפרמיה בגינו היא שולית ביחס לפרמיה ביתר הרכיבים. נקבע כי יצירת הבחנה בין המינים ברכיב הגמלה אינה מחייבת הבחנה ביתר המרכיבים בפוליסות הרלוונטיות, מאחר שבסבירות גבוהה התוצאה הייתה גורמת להרעת התנאים למבוטחות נשים וכנראה שגם עבור הגברים.

למבקשי הייצוגית נגד הפניקס עדיין קיימת זכות הערעור.