בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח והפניקס בטענה שפעלו בניגוד להוראות בפוליסות מחלות קשות

 בקשה לאישור ייצוגית נגד כלל ביטוח והפניקס בטענה שפעלו בניגוד להוראות בפוליסות מחלות קשות

לטענת התובעים, כתוצאה מההפרה גובות הנתבעות ממבוטחיהן פרמיה חודשית כפולה מזו הקבועה בתנאי הפוליסה, לאחר שאירע מקרה ביטוח ראשון. זאת למרות שהוסכם, כי סכום הביטוח וסכום הפרמיה החודשית יופחתו בשיעור של 50%. כנגד הפניקס נטען בנוסף, כי היא גובה ממבוטחיה בפוליסת אובדן כושר עבודה פרמיה חודשית גם לאחר שתמה תקופת הכיסוי הביטוחי

רוצים להמשיך לקרוא?