בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לפיה השתמשה בלוחות תמותה מיושנים לחישוב הפרמיות בפוליסות ריסק

בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לפיה השתמשה בלוחות תמותה מיושנים לחישוב הפרמיות בפוליסות ריסק

לדברי המבקש, טרם נקיטת הליכים משפטיים ייצוגיים הוא פנה אל כלל ביטוח בבקשה לקבל לעיונו את לוחות התמותה בהן השתמשה כדי לערוך אומדן של הפרמיה העודפת אותה שילם, על פי הבקשה, החברה דחתה את בקשתו וטענה כי קיבלה את אישור המפקח על הביטוח והתאימה את לוחות התמותה לנתונים העדכניים שהיו ידועים לה במועד אישור התעריפים

רוצים להמשיך לקרוא?