גם כאשר יש מחלוקות, יש לבטאן באופן ראוי

גם כאשר יש מחלוקות, יש לבטאן באופן ראוי

תגובות וגינויים בענף לדבריו של עו"ד נוה

רוצים להמשיך לקרוא?