גם כאשר יש מחלוקות, יש לבטאן באופן ראוי

גם כאשר יש מחלוקות, יש לבטאן באופן ראוי

תגובות וגינויים בענף לדבריו של עו"ד נוה

אילן רביב, יו"ר איגוד בתי ההשקעות

אילן רביב, יו"ר איגוד בתי ההשקעות ומנכ"ל מיטב דש הגיב: "מדובר באמירה שהיא הלבנת פנים בציבור המופנית כלפי רגולטורית ממשלתית בכירה – דבר שלא ייעשה במחוזותינו. הגם שיש לאיגוד חילוקי דעות מקצועיים עם הרגולטור לעיתים, אנו מסתייגים לחלוטין מהאופן בו התבטא עו"ד נוה וקוראים לו לחזור בו מדבריו".

מיכל עבאדי בויאנג'ו, יו"ר דירקטוריון בית ההשקעות פסגות, התייחסה היום לדבריו של יו"ר לשכת עורכי הדין, אפי נוה: "דבריו של יו"ר לשכת עורכי הדין נגד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, מקוממים, אינם ראויים ומוטב שלא היו נאמרים. גם כאשר ישנן מחלוקות, יש לבטאן באופן ראוי ולא בהשתלחויות חסרות רסן.

 

חדשות נוספות

 

"לבית ההשקעות פסגות מחלוקות מהותיות בנושאים שונים עם רשות שוק ההון. הדרך לטפל בהן היא באמצעות שיח מכבד ותוך כבוד הדדי וענייני. עלינו להוקיע מכול וכול ביזוי פומבי ופגיעה אישית בפקידי ציבור. לכן, אני קוראת ליו"ר לשכת עורכי הדין לקחת את דבריו בחזרה ולהתנצל על הסגנון והתוכן".

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, גינתה את המתקפה החריפה על המפקחת: "אסור שוויכוח מקצועי ענייני יהפוך למתקפות לגופו ולגופה של אדם.  סלינגר מייצגת נאמנה את השקפת עולמה המקצועית ועושה זאת ביושרה. גם במגזר הפרטי צריך לשמור על כללי השיח שכולם מדברים עליהם בהקשר של נבחרי ציבור. אני מקווה שתגיע התנצלות והדברים לא ישנו".