האוצר מאריך בחצי שנה את הסדר הריסק הזמני ל-12 חודשים; הרשות בוחנת מהלך מקביל גם בדמי הניהול

האוצר מאריך בחצי שנה את הסדר הריסק הזמני ל-12 חודשים; הרשות בוחנת מהלך מקביל גם בדמי הניהול

האוצר פרסם טיוטת תיקון שמאריכה בחצי שנה את התקנות שקובעות כי הריסק הזמני יימשך 12 חודשים במקום חמישה חודשים במקרה של קיטון או הפסקת הפקדות פנסיוניות עקב הקורונה. לפוליסה נודע כי רשות שוק ההון בוחנת להאריך במקביל את הוראת השעה שמונעת מהמוסדיים להעלות את דמי הניהול למי שהופסקו עבורו ההפקדות עקב הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?