EY: הימים של מכירה פשוטה של ביטוח חיים עומדים לחלוף

EY: הימים של מכירה פשוטה של ביטוח חיים עומדים לחלוף

סוכן הביטוח יהיה חייב למצוא דרכים חדשות ויצירתיות כדי להגיע ללקוחות ולהיות יותר ממוקד בתמונה הפיננסית הכוללת של הלקוח, כך סבורים בחברת הייעוץ EY

רוצים להמשיך לקרוא?