הכשרה הפסיקה את המגעים למכירת תיק ביטוח המנהלים למנורה מבטחים

הכשרה הפסיקה את המגעים למכירת תיק ביטוח המנהלים למנורה מבטחים

זאת, על רקע מו"מ שמקיימת החברה לרכישת מערכות תפעול ביטוחי החיים של הראל

רוצים להמשיך לקרוא?