הממונה על הביטוח מקדם את המודל של אירוח השקעות בקופ"ג להשקעה, קרנות ההשתלמות ופוליסות החיסכון

הממונה על הביטוח מקדם את המודל של אירוח השקעות בקופ"ג להשקעה, קרנות ההשתלמות ופוליסות החיסכון

למוסדי אסור להקים יותר מעשרה מסלולי השקעה מתמחים. על פי הוראת שעה מ-2016, שניתנה לחמש שנים, ניתן להקים מסלולים נוספים על ידי שימוש בניהול השקעות של גוף אחר. במסגרת הגברת התחרותיות, הרשות הופכת את הוראת השעה - להוראת קבע  

רוצים להמשיך לקרוא?