המפקח מעודד הנחות ארוכות טווח בריסקים – ומאמץ את מתווה הלשכה להחזר עמלות בקרב סוכנים עם שיעור ביטולים גבוה

המפקח מעודד הנחות ארוכות טווח בריסקים – ומאמץ את מתווה הלשכה להחזר עמלות בקרב סוכנים עם שיעור ביטולים גבוה

הפיקוח על הביטוח: המנגנון החדש יוצר תמריץ לצמצום תופעת ביטולי הפוליסות לשיעור של 15% (במצטבר) במהלך שלוש השנים הראשונות לביטוח. כמו כן, מנגנון זה צפוי לייצר תמריצים למתן שירות מתמשך למבוטח

רוצים להמשיך לקרוא?