הצ"ח: ההתיישנות של תביעה לתגמולים בביטוח חיים תוארך משלוש לשבע שנים

הצ"ח: ההתיישנות של תביעה לתגמולים בביטוח חיים תוארך משלוש לשבע שנים

ההצעה של ח"כ מיכאלי הוגשה בעקבות השיעורים הגבוהים של מקרים בהם מוטבים ובני משפחה לא מממשים את דמי הביטוח בשל קוצר הזמן

רוצים להמשיך לקרוא?