הרשות יוזמת: יועצים פנסיוניים לא יחויבו למסמך ההנמקה האחיד ויוכלו לפתח מבנה משלהם

הרשות יוזמת: יועצים פנסיוניים לא יחויבו למסמך ההנמקה האחיד ויוכלו לפתח מבנה משלהם

הנימוק שמציגים ברשות: יועצים פנסיוניים פועלים מול הלקוח ללא כל זיקה ישירה למוצר פנסיוני או לגוף מוסדי. ההוראה החדשה באה לחזק את מעמדו של היועץ הפנסיוני האובייקטיבי, מאפשרת לו מרחב פעולה רחב יותר ובכך מייחדת אותו מבעלי רישיון אחרים

רוצים להמשיך לקרוא?