ייצוגית נגד הפניקס: החברה לא משלמת על החודש הראשון לאחר הפרישה

ייצוגית נגד הפניקס: החברה לא משלמת על החודש הראשון לאחר הפרישה

המבקש מציין כי בפוליסות ביטוחי חיים ישנה הוראה לפיה המועד לביצוע התשלום הוא שבעה ימים מתום תקופת הביטוח, לדבריו, הפניקס מנחה את סוכני הביטוח לרשום בקשות לקבלת גמלה החל מהחודש השני לפרישה

רוצים להמשיך לקרוא?