לשכת סוכני הביטוח התבקשה להציג תכנית כוללת לביטוח נהגי אופניים חשמליים

לשכת סוכני הביטוח התבקשה להציג תכנית כוללת לביטוח נהגי אופניים חשמליים

הבקשה נעשתה במסגרת ישיבה של ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות ח"כ איתן כבל ובה נכח ישראל גרטי, יו"ר הוועדה האלמנטרית של הלשכה. נדונה האפשרות לבצע רישוי ורישום של אופניים ונהגים

רוצים להמשיך לקרוא?