מגדל תציע הטבה לעובדים שהוצאו לחל"ת: המשך כיסוי בביטוח המנהלים ללא תשלום למשך שלושה חודשים

מגדל תציע הטבה לעובדים שהוצאו לחל"ת: המשך כיסוי בביטוח המנהלים ללא תשלום למשך שלושה חודשים

זאת, עם קבלת הודעה ממעסיק על יציאתו של עובד לחל"ת והפסקת התשלומים בגינו, לקראת תום שלושת החודשים ישלח העובד הודעה למגדל במענה למכתב שקיבל ויעדכן כיצד ברצונו להמשיך

מגדל מודיעה כי מתוך מטרה לסייע ללקוחות שנקלעו לאי יציבות תעסקותית בתקופה זו ובעקבות המצב, תעניק החברה לעובד אשר מעסיקו ידווח בגינו על חל"ת (ולכן לא יעביר בגינו הפקדות במהלך התקופה), את המשך הכיסוי הביטוחי הקיים בפוליסת ביטוח המנהלים ללא תשלום למשך שלושה חודשים.

עם קבלת הודעה ממעסיק על יציאתו של עובד לחל"ת והפסקת התשלומים בגינו, תשלח מגדל לעובד מכתב המודיע לו על האפשרויות העומדות בפניו לשמירה על הפוליסה שלו. הכיסוי הביטוחי יישמר כאמור למשך שלושה חודשים, כאשר העובד אינו נדרש לכל פעולה.

לקראת תום שלושת החודשים ישלח העובד את הודעתו במענה למכתב שקיבל ויעדכן כיצד ברצונו להמשיך.

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, מציין: "דווקא בעידן של חוסר ודאות, מגדל, כחברת הביטוח המובילה בתחום החיסכון ארוך הטווח, ממשיכה להוביל את התחום וערה לצרכי מבוטחיה ולחששותיהם הגוברים. מתוך תחושת אחריות כלפי יותר מ-2.3 מיליון מבוטחינו, יצאנו בשורה של צעדים לטובת המבוטחים ובראשם שמירה על הרציפות הביטוחית בביטוח המנהלים ובכך למנוע פגיעה אפשרית בזכויות המבוטחים. אנו ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות ונמשיך להציע למבוטחינו כלים ושירותים שיאפשרו להם להתמודד עם המצב".