מגדל תציע הטבה לעובדים שהוצאו לחל"ת: המשך כיסוי בביטוח המנהלים ללא תשלום למשך שלושה חודשים

מגדל תציע הטבה לעובדים שהוצאו לחל"ת: המשך כיסוי בביטוח המנהלים ללא תשלום למשך שלושה חודשים

זאת, עם קבלת הודעה ממעסיק על יציאתו של עובד לחל"ת והפסקת התשלומים בגינו, לקראת תום שלושת החודשים ישלח העובד הודעה למגדל במענה למכתב שקיבל ויעדכן כיצד ברצונו להמשיך

רוצים להמשיך לקרוא?