מנורה מבטחים רוכשת את תיק ביטוח החיים של ביטוח חקלאי

מנורה מבטחים רוכשת את תיק ביטוח החיים של ביטוח חקלאי

מביטוח חקלאי נמסר לפוליסה: כחלק מהרצון להתמקד בעסקי הליבה שלנו חתמנו הסכם למכירת תיק ביטוח החיים (ריסקים בלבד) של ביטוח ‏חקלאי למנורה מבטחים, קבוצת ביטוח חקלאי תמשיך לעסוק בביטוחי חיים כמתווך באמצעות סוכנויות הביטוח ‏שבבעלותה

מנורה מבטחים רוכשת את תיק ביטוח החיים של ביטוח חקלאי. מדובר בתיק קטן, בהיקף פרמיות של כ-2.6 מיליון שקל (הערכות לגבי שנת 2019).

מביטוח חקלאי נמסר לפוליסה, כי ‏"כחלק מהרצון להתמקד בעסקי הליבה שלנו חתמנו הסכם למכירת תיק ביטוח החיים (ריסקים בלבד) של ביטוח ‏חקלאי למנורה מבטחים. קבוצת ביטוח חקלאי תמשיך לעסוק בביטוחי חיים כמתווך באמצעות סוכנויות הביטוח ‏שבבעלותה".‏

במסגרת התהליך פנו ביטוח חקלאי ומנורה מבטחים לבית המשפט המחוזי בתל אביב במטרה לאשר כינוס אסיפה של בעלי פוליסות הביטוח לשם אישורו של ההסדר, במסגרתו תמכור ביטוח חקלאי למנורה את תיק ביטוח החיים שלה.

בפנייה לבית המשפט נאמר, כי מטרתו של ההסדר הינו העברת פעילות בתחום מסוים מביטוח חקלאי למנורה באופן יעיל ובלי שיהא צורך בקבלת אישור פרטני מכל אחד מבעלי הפוליסות הנמנות על תיק הביטוח. עם השלמת ההסדר, נאמר בבקשה, ייקלט תיק הביטוח במנורה, ומנורה "תיכנס בנעליה" של ביטוח חקלאי ותיטול על עצמה את התחייבויותיה של ביטוח חקלאי על פי הפוליסות הכלולות בתיק הביטוח.

התנאים המתלים להשלמת ההסדר הם הסכמת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וקבלת אישור הממונה על התחרות. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד גד אזור, ד"ר יריב אילן, ורעות שאולי.

ביחס לפנייה לבית המשפט, נמסר מביטוח חקלאי: "מדובר על בקשה לכינוס אסיפת המבוטחים הנכללים בתיק לצורך אישור הסדר על פיו תתאפשר מכירת התיק. אישור בית המשפט כפוף לקבלת אישור רוב מיוחס באסיפה. הליך מעין זה מבטיח גם את קבלת עמדת המבוטחים כמו גם פיקוח שיפוטי ושקיפות בהעברת התיק. מדובר על הליך מקובל בעסקאות מעין אלה בתחום הביטוח והפיננסים".