סלינגר: הגוף המוסדי יידרש לערוך מסמך הנמקה ללקוח – בעת הליך שימור

סלינגר: הגוף המוסדי יידרש לערוך מסמך הנמקה ללקוח – בעת הליך שימור

המפקחת הרחיבה על כוונותיה בנושא: בכוונתנו לקבוע חובת המחשה, במסגרתה יוצגו השפעות עלויות דמי הניהול ועלויות הכיסויים הביטוחיים בתכניות השונות המוצעות ללקוח. נייצר מערכת תמריצים הוגנת ושקופה, שאינה מוטה משיקולים זרים שתאפשר לסוכן לתת ללקוח את הייעוץ המיטבי

רוצים להמשיך לקרוא?