ענף הביטוח החל לאמץ את מתווה השלוש שנים להחזר עמלות בריסקים

ענף הביטוח החל לאמץ את מתווה השלוש שנים להחזר עמלות בריסקים

לפוליסה נודע כי חברות ביטוח מגדל, כלל ביטוח, הפניקס, הראל, מנורה מבטחים, איילון והכשרה זנחו את מודל השש שנים והן פועלות על פי מודל של שלוש שנים – על ידי מתן אישור לסוכנים לתת הנחות של 15% ל-6 שנים

רוצים להמשיך לקרוא?