פתרון מחלוקות בתחום הביטוח / מאת עו"ד ריטה בעל-טכסא

פתרון מחלוקות בתחום הביטוח / מאת עו"ד ריטה בעל-טכסא

בפעם הבאה ששני צדדים חותמים על הסכם עסקי כלשהו ופוליסת ביטוח נכללת בתוך הגדרה רחבה זו, בהיותה חוזה לביטוח בין המבטחת לבין המבוטח, מומלץ לחשוב על אופן יישובה של כל מחלוקת שעלולה להתגלות בין הצדדים ולהכניס תניית יישוב מחלוקות התואמת את ציפיותיהם של הצדדים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה