רוזנפלד: הפתרון שהושג להחזר העמלות בריסקים – קיצור תקופת הביטולים ל-3 שנים ודיפרנציאציה בין סוכנים

רוזנפלד: הפתרון שהושג להחזר העמלות בריסקים – קיצור תקופת הביטולים ל-3 שנים ודיפרנציאציה בין סוכנים

המתווה שהציג רוזנפלד באיגרת לסוכנים: בכל הפוליסות בהן תינתן הנחה של 15% למשך 6 שנים לפחות ייקבעו שיעורי הביטולים הבאים: סוכן עם פחות מ-15% ביטולים לשנה (במשך שלוש שנים) – יחזיר 100% בביטולי שנה א' בלבד עבור סוכן עם יותר מ-15% ביטולים (בכל שנה על פני שלוש שנים): שנה א' – 100%, שנה ב' – 60%, שנה ג' – 40%

רוצים להמשיך לקרוא?