רשות שוק ההון מאשרת לחברות ביטוח להכניס להצהרות הבריאות שאלות על קורונה

רשות שוק ההון מאשרת לחברות ביטוח להכניס להצהרות הבריאות שאלות על קורונה

האישור ניתן למוצרים: ביטוח חיים, ביטוח חיים למשכנתה, מחלות קשות, השתלות , תרופות ונספח אמבולטורי. השאלות שהותר לשאול: האם אושפזת עקב קורונה? האם בהתאם לקביעת גורם רפואי אתה חולה בקורונה? האם קיימת אינדיקציה רפואית ראשונית לכך שאתה חולה בקורונה?

רוצים להמשיך לקרוא?